вівторок, 1 листопада 2016 р.

Актуальність упровадження ІКТ у бібліотеках ПТНЗ


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 — 2021 роки визначає, що “пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві”. І серед іншого, “це досягається шляхом... застосування у навчально-виховному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами” [1, С.23].

Ступінь розвитку інформації та її доступність підносить рівень і якість освіти. Зростання обсягів інформації потребує її якісної переробки, нових форм роботи. Упровадження комп'ютерних та телекомунікаційних технологій у роботу бібліотек є вже не модою, а нагальною вимогою до підвищення продуктивності та якості бібліотечно-інформаційного обслуговування на основі створення, використання та інтеграції електронних ресурсів, а також автоматизації бібліотечних процесів [2, С.114].   

Сучасний розвиток процесів автоматизації в бібліотеках проходить досить швидкими темпами [2, С.114]. Це в першу чергу відноситься до бібліотек вищих навчальних закладів, а також публічних бібліотек національного та обласного значення. Що стосується бібліотек професійно-технічних закладів освіти, то їхні можливості значно скромніші. Вони поступаються у фінансуванні, забезпеченні комп'ютерною технікою, наявності тих чи інших програмних засобів автоматизації бібліотечних процесів.

До того ж, штат бібліотеки ПТНЗ складається з однієї людини, яка займається обслуговуванням читачів на абонементі та у читальному залі, наданням додаткових послуг, організацією літературних виставок, підготовкою і проведенням масових заходів, комплектуванням фонду, передплатою періодичних видань, списанням, бібліографічною роботою, веденням документації, складанням планів, звітів, доповідей, господарською роботою та інше.

Але бібліотеки ПТНЗ не можуть стояти осторонь, не помічаючи існування Інтернету та не використовуючи його можливостей у своїй роботі. “Якщо вас немає в Інтернеті, значить вас не існує” – ці слова належать Білу Гейтсу. Тому, незважаючи на вищеназвані труднощі, будь-яка бібліотека ПТНЗ здатна мати своє представництво в Інтернеті. Це може бути бібліотечний сайт або блог, або сторінка у соціальній мережі(ах), або все це — разом.

Досягнення, новації, проблеми, передовий досвід, що вартий поширення та запровадження – фахівцю цікаво все, чим живе бібліотека. Щоб дізнатись про це, недостатньо одного семінару-практикуму на навчальний рік, спілкування повинно тривати постійно. Віртуальні представництва допоможуть налагодженню контактів між колегами, зроблять діяльність бібліотекарів більш ефективною та сучасною.

Звісно, що професійне спілкування не повинно обмежуватися рамками методичного об’єднання. В Інтернеті розміщено безліч бібліотечних сайтів, блогів, сторінок у соціальних мережах, де своїм досвідом діляться колеги-новатори з усіх куточків України та інших країн світу.

У сучасного бібліотекаря є всі можливості для того, щоб мати повну уяву про стан справ у бібліотечній галузі, дізнаватись про діяльність інших бібліотек, опановувати новітні сервіси, переймати креативні ідеї, розширювати свою діяльність, охоплюючи все більшу кількість користувачів, а також презентувати себе та свої здобутки, створюючи собі позитивний імідж.

Бібліотека ДПТНЗ  “Шосткинське вище професійне училище” має досвід роботи з сервісами Google, за допомогою яких можна створити сайт, блог, вести сторінку в соціальній мережі, знати статистику сайту, створювати та зберігати документи в Інтернеті і т.п. Онлайн ресурси були впроваджені в практику бібліотекарем закладу самостійно, без участі та допомоги ІТ-фахівців. Працювати з Інтернет-сервісами під силу багатьом бібліотекарям, тому до вашої уваги пропонується наступна інформація. 

 

Далі буде

 

 

Література


  1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf 

  2. Іваницька Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології — нові можливості / Тамара Іваницька, Наталя Фадєєва // Вища школа. - 2011. - №4. - С.113-122.