понеділок, 31 жовтня 2016 р.

Про додаткову відпустку бібліотекарям


Спілкуючись зі своїми колегами-бібліотекарями, виявилась проблема невизначеності щодо надання додаткової відпустки за ненормований робочий день. Одні бібліотекарі мають таку відпустку, інші - не мають. Є випадки, коли надання додаткової відпустки скасовували, бо "який може бути ненормований робочий день у бібліотекаря, що працює за графіком, 8 годин на день?". Спробуємо розібратися.

Посади бібліотекаря, бібліографа включені до "Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка" (Лист Міністерства освіти України N 1/9-96 від 11.03.98).

Відповідно до "Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці" (Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 р. №7):

1. Ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці  у даному випадку визначається не  тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).

2. Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день може застосовуватись.

3. Як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка до 7 календарних днів. Конкретна   тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором.

За статтею 8 Закону України "Про відпустки" працівникам з ненормованим робочим днем додаткова відпустка надається саме за характер праці, а не лише за роботу понад установлену норму робочого часу. Таким чином, під час визначення тривалості додаткової відпустки працівникам з ненормованим робочим днем за особливий характер праці враховуються всі перелічені вище фактори.

З власного досвіду можу сказати, що доводилося витрачати особистий час на повну інвентаризацію бібліотечного фонду; час від часу виникає потреба вийти раніше встановленого графіка, або затриматися після роботи; до того ж, і вдома бібліотекар не зовсім вільна людина.

Сценарії масових заходів, презентації до них готуються переважно вдома, не кажучи вже про конкурсні матеріали та методичні розробки. Робота з бібліотечним сайтом, блогом, електронною картотекою теж не вкладається у 8-годинний робочий день. До того ж, сайт бібліотеки був самостійно створений в 2011 році, а комп’ютер та Інтернет в бібліотеці з’явилися лише у 2013-му.

Отже, бібліотекарі мають 8-годинний робочий день (ставка), але коло їх обов’язків часто не вкладається в його рамки, а інколи навіть не вкладається в "Посадову інструкцію бібліотекаря". Так, деякі колеги працюють в приймальній комісії навчального закладу, заміщують секретаря директора, ведуть клубну, музейну роботу та інше. Тому надання додаткової відпустки бібліотекарям за особливий характер праці цілком обґрунтовано.

 

Схожі повідомлення:

Наближається Всеукраїнський день бібліотек