середа, 9 січня 2019 р.

Вимоги до інформаційного забезпечення ПТНЗ згідно з Ліцензійними умовамиЛіцензійні умови провадження освітньої діяльності (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347) висувають наступні вимоги до інформаційного забезпечення ПТНЗ:


Додаток 15 до Ліценційних умов

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти


2.1 Наявність бібліотеки, у тому числі читального залу.


Примітка: показник не застосовується під час провадження освітньої діяльності закладом професійної (професійно-технічної) освіти на виробництві.


11. Забезпечення навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану на 100 відсотків.


Примітка: забезпечення навчальними матеріалами вважається за наявності підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту учнів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу у разі подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.


1. Забезпеченість учнів підручниками, навчальними посібниками та електронними виданнями на 100 відсотків.


Примітка: рівнем забезпечення вважається наявність підручників, навчальних посібників, електронних видань з розрахунку не менш як один примірник на п’ять осіб. Для вибіркових навчальних дисциплін допускається використання навчальних матеріалів лише в електронній формі.


Додаток 19 до Ліценційних умов

ВІДОМОСТІ 
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти


У разі ліцензування освітньої діяльності з первинної професійної підготовки зазначаються наступні відомості:


1. Відомості про наявність бібліотеки. Наявність (так/ні). Площа, кв. метрів. Обсяг фонду (найменувань примірників).


2. Електронна бібліотека. Наявність (так/ні). Обсяг фонду (найменувань примірників).


3. Інтернет. Наявність (так/ні).


4. Періодичні видання. Наявність (так/ні). Обсяг фонду (найменувань примірників).


5. Інші.


2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою. Найменування навчальної дисципліни. Автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо. Найменування підручника, навчального посібника тощо. Найменування видавництва, рік видання. Кількість примірників.


Примітка: для книг в електронній формі кількість примірників не зазначається.

3. Перелік фахових періодичних видань. Найменування фахового періодичного видання. Рік надходження.Схожі публікації:

Як розрахувати відсоток забезпечення навчальною літературою учнів ПТНЗ


Немає коментарів:

Дописати коментар